Vækstprogram for Østersøturismen

Partnerskab for Østersøturisme vil sikre udvikling og vækst i Østersøregionen ved at udvikle signaturoplevelser, der er reason-to-go for gæsterne.

Gennem signaturoplevelser, der har afsæt i naturen og kysten, vil Partnerskab for Østersøturisme skabe vækst og udvikling ved Danmarks østvendte kyster. Partnerskabet har udarbejdet Vækstprogram for Østersøturisme, der lægger en plan for udviklingsarbejdet ved de østvendte kyster og skal skabe fælles retning og forståelse for indsatserne blandt alle aktører.

Gennem vækstprogrammet har Partnerskab for Østersøturisme for mål at:

  • Øge antallet af kommercielle overnatninger
  • Tiltrække nye målgrupper og udvide eksisterende
  • Øge forbruget pr. gæst via udbud af flere kommercielle oplevelser
  • Skabe højere tilfredshed blandt gæsterne
  • Arbejde med sæsonforlængelse
  • Inspirere gæsterne til at tage på opdagelse
  • Styrke destinationernes egen profil

Læs hele vækstprogrammet.