Partnerskab for Østersøturisme vil skabe vækst i turisterhvervet i Østersøregionen.

Foreningen Partnerskab for Østersøturisme er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem regionale og kommunale repræsentanter fra Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden inklusiv Bornholm, Dansk Kyst- og Naturturisme samt turismeaktører i Sønderjylland, på Fyn og Sjælland.

Partnerskabets mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet i Østersøregionen i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden.