Som en del af Den nationale strategi for dansk turisme sætter regeringen fokus på Vestkysten som vækstmotor for kyst- og naturturismen samt udviklingen af signaturoplevelser i Østersøregionen.

Den danske vestkyst har et særligt potentiale som vækstmotor for kyst- og naturturismen i hele Danmark. Det slår den netop offentliggjorte nationale turismestrategi fast. Her lægges der vægt på, at Partnerskab for Vestkystturisme tager initiativ til at udarbejde en samlet udviklingsplan for turismen på Vestkysten.

”En samlet udviklingsplan for turismen på Vestkysten på tværs af de 11 kommuner og tre regioner skal være med til at udvikle Vestkysten til en af Nordeuropas mest attraktive kystferiedestinationer,” fortæller Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

”En ekstra bonus til kystturismen er, at regeringen vil skabe enklere regler for boligudlejning til fritidsformål og modernisere paragrafferne i sommerhusloven. Det vil skabe mere overnatningskapacitet på Vestkysten, hvilket er en nødvendighed for at kunne tiltrække flere turister,” siger Jens Hausted.

Den nationale strategi sætter fokus på Vestkysten som vækstmotor for kyst- og naturturismen og udviklingen af signaturoplevelser i Østersøregionen.

Den nationale strategi sætter fokus på Vestkysten som vækstmotor for kyst- og naturturismen og udviklingen af signaturoplevelser i Østersøregionen.

Signaturoplevelser skal udvikles i østersøområdet

Den nationale turismestrategi lægger desuden vægt på, at Partnerskab for Østersøturisme tager initiativ til et vækstprogram med fokus på udvikling af signaturoplevelser inden for blandt andet aktiv naturturisme, kunst og kulturarv samt lokale fødevarer og gastronomi.

”Arbejdet med signaturoplevelser skal styrke østersøturismen ved at udvikle en række unikke oplevelser, der giver turisterne ’reasons to go’, og derved tiltrækker endnu flere turister,” forklarer Jens Hausted.