Partnerskab for Østersøturisme har færdiggjort et vækstprogram, der skal sikre udvikling og vækst ved Østersøen. Med udgangspunkt i de enkelte destinationers styrkepositioner er det partnerskabets mål at udvikle signaturoplevelser, der er reason-to-go for gæsterne.

Gennem signaturoplevelser, der har afsæt i naturen og kysten, vil Partnerskab for Østersøturisme skabe vækst og udvikling ved Danmarks østvendte kyster. Partnerskabet har udarbejdet Vækstprogram for Østersøturisme, der lægger en plan for udviklingsarbejdet ved de østvendte kyster og skal skabe fælles retning og forståelse for indsatserne blandt alle aktører.

”I vækstprogrammet er der fokus på at udvikle de potentialer, der allerede eksisterer i Østersøturismen. Det er de enkelte destinationers profil, der skal styrkes – gennem signaturoplevelser – og det skal ske i tæt samarbejde med erhvervsaktører og partnerskabets destinationer,” fortæller Lykke Nielsen Høj, Chef for Partnerskaber i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vækstprogram for Østersøturisme følger Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan for kyst- og naturturismen og har overordnet fokus på destinationsudvikling, markedsføring samt forretnings- og kompetenceudvikling.

Gennem vækstprogrammet har Partnerskab for Østersøturisme for mål at:

  • Øge antallet af kommercielle overnatninger
  • Tiltrække nye målgrupper og udvide eksisterende
  • Øge forbruget pr. gæst via udbud af flere kommercielle oplevelser
  • Skabe højere tilfredshed blandt gæsterne
  • Arbejde med sæsonforlængelse
  • Inspirere gæsterne til at tage på opdagelse
  • Styrke destinationernes egen profil

Læs hele vækstprogrammet.

Inden for destinationsudvikling er der særligt fokus på at udvikle Østersøturismens potentialer ved at skabe signaturoplevelser, der er kommercielt forankret og er reason-to-go for gæsterne. Udviklingsgrebet er at koble den ikoniske signaturoplevelse med lokalmiljøet ved at sikre værdikædesamarbejder mellem lokalområdets aktører. Signaturoplevelsers evne til at koble oplevelser og skabe kommercielle samarbejder er afgørende for en helhedsorienteret destinationsudvikling, der både kan mærkes i oplevelsen og i væksten.

Kulturarv og købstæder er fælles styrker

Fundamentet for arbejdet med signaturoplevelser kan blandt andet være oplevelser ved Dybbøl Mølle, på Kronborg, ved Roskilde Domkirke, Geoparken i Odsherred, dinosaurernes fodspor på Bornholm og i UNESCO-udpegede landskaber omkring Stevns Klint.

Partnerskab for Østersøturisme vil skabe vækst ved de østvendte kyster gennem udvikling af signaturoplevelser. Foto: Mette Johnsen.

Partnerskab for Østersøturisme vil skabe vækst ved de østvendte kyster gennem udvikling af signaturoplevelser. Foto: Mette Johnsen.

”Vi skal arbejde med fælles styrker ved Østersøen – naturen, kysten, kulturarven og købstæderne. Vi skal også dyrke, at der et potentielt stort marked i storbygæsterne, som er tættere på alle de her oplevelser, end de måske lige er klar over,” fortæller Lykke Nielsen Høj.

Partnerskabet arbejder allerede med aktiv naturturisme gennem det tværnationale projekt REACT – Nordens bedste ressort for moderne, aktiv kystferie. Aktiv naturturisme indgår som en særlig indsats inden for destinationsudvikling i Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan for kyst- og naturturismen.

REACT er således en del af implementeringen af denne indsats. Projektet skal blandt andet udvikle nye produkter gennem værdikædesamarbejder og forretningsudvikling.

Læs mere om REACT.