Som en del REACT-projektet afholder Partnerskab for Østersøturisme en workshop, der stiller skarpt på projektledernes kompetencer inden for forretningsudvikling og værdikædeinnovation.

Den 21. juni afholder Partnerskab for Østersøturisme en stor workshop om forretningsudvikling og værdikædeinnovation som led i Interreg-projektet REACT. På dagen deltager både REACT’s danske og tyske projektpartnere og deres eksterne interessenter: kommuner, foreninger og større erhvervsaktører.

Workshoppen sætter skarpt på kompetenceniveauet hos de projektledere, der skal arbejde direkte med at skabe værdi for erhvervet. Den vil blandt andet give redskaber til, hvordan man screener virksomheder for vækstpotentiale, hvordan man opbygger økonomisk bæredygtige produkter, hvordan man sætter en baseline og måler effekten af både sit og virksomhedernes arbejde, og ikke mindst hvordan man spotter og gøder jorden for nye værdikædesamarbejder.

Om REACT

Partnerskab for Østersøturisme er en af 5 danske partnere i Interreg-projektet REACT, som styrker samarbejder på tværs af landegrænser. REACT skal styrke Østersøens styrkeposition inden for aktiv turisme med særligt fokus på ydersæsonerne. For at sikre den geografiske forankring i hele Region Sjælland området deltager Partnerskab for Østersøturisme i projektet med Destination Odsherred, Visit Vestsjælland og SydkystDanmark som geografiske repræsentanter, der skal arbejde direkte med turisterhvervet.

Læs mere om REACT.

Workshoppen er startskuddet på en treårig proces, hvor Partnerskab for Østersøturisme sammen med REACT-projektets partnere skal skabe rammerne for økonomisk bæredygtige produkter inden for cykling, vandring, lystfiskeri, strand og vandsport. Workshoppen vil blandt andet resultere i et Best Practice-katalog om forretnings- og værdikædeudvikling, som vil være frit tilgængeligt fra september 2016.