Den 1. september 2017 tiltrådte Rasmus Friis Sørensen som sekretariatschef for Dansk Kyst- og Naturturismes kontor i Vordingborg.

Rasmus Friis Sørensen, der siden november 2016 har været udviklingskonsulent ved Dansk Kyst- og Naturturismes sekretariat i Vordingborg, er pr. 1. september 2017 udnævnt til ny sekretariatschef. Rasmus afløser Helle Palmø, der den 1. august 2017 tiltrådte en stilling hos DanAvl/SEGES, Landbrug & Fødevarer.

Dansk Kyst- og Naturturismes kontor i Vordingborg har lige nu tilknyttet fem medarbejdere og har til hovedopgave at sikre opgaveløsningen i Partnerskab for Østersøturismes handlingsplan herunder gennemførelse af en række projekter om signaturoplevelser i Østersøregionens destinationer.

Rasmus har før ansættelsen hos Dansk Kyst- og Naturturisme blandt andet været projektkoordinator i Lemvig kommune og medvirket i udviklingsplanlægningen af Geopark Vestjylland herunder udviklingen af natur- og fødevareoplevelser. Rasmus har ligeledes været Projektleder i Lokalkompagniet, Nykøbing Sjælland, hvor han har arbejdet med realiseringen af stedet som en torvehal med fokus på formidling af historien om Odsherred via fødevarer og kunst, samt som museumsleder stået bag udviklingen af Nykøbing Sjællands Psykiatriske Museum som en kulturel institution.

Kontakt Rasmus:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn