Fælles forståelse og samarbejde kan skabe vækst i turismen. Formanden i henholdsvis Partnerskab for Østersøturisme og Partnerskab for Vestkystturisme diskuterer betydningen af samarbejde omkring udviklingen af turismen.

Samarbejde er afgørende for at skabe de rette betingelser for vækst i turismen. Sådan lyder det fra Partnerskab for Vestkystturisme og Partnerskab for Østersøturisme, der i hver sin landsdel skal bane vejen for samarbejde og vækst. Formændene for partnerskaberne, Erik Buhl og Mogens Haugaard, diskuterede partnerskabernes betydning på Dansk Kyst- og Naturturismes konference den 16. marts 2016. Her pointerede de, at samarbejde skaber bedre økonomi, mere videndeling og større ejerskab omkring indsatserne.

Vil du deltage i samarbejdet og være med til at præge udviklingen?

 

Deltag i generalforsamlingen 2016:

 

Kontakt sekretariatet for blive medlem:

”Ved de østvendte kyster har vi endelig fået skabt et fælles forum, hvor vi kan tale sammen på kryds og tværs. Det har vi ikke gjort før, og det er vigtigt skridt, fordi vi kan skabe en fælles forståelse for styrkerne i Østersøturismen,” siger Mogens Haugaard, borgmester i Stevns Kommune og formand i Partnerskab for Østersøturisme.

”Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at arbejde sammen omkring det her. På vestkysten er vi for første gang enige om, hvilken retning vi skal. Og det er helt afgørende, at vi står sammen, hvis vi skal skabe et stærkt brand og oplevelser, der kan tiltrække turisterne,” siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune og formand i Partnerskab for Vestkystturisme.

Vi starter med dem, der kan og vil

En vigtig pointe, som formændene diskuterede på konferencen, er, at man ikke skal være bange for at starte få steder og sætte gang i udviklingen med dem, der kan og vil.

”Vi kan ikke løfte det hele på én gang. Derfor er vi nødt til at fokusere indsatsen, og det handler om at starte hos de aktører, der har mulighederne for at udvikle samt drivkraften og viljen til at sætte det i gang,” siger Erik Buhl.

”Den udvikling, vi kan starte hos de få, skulle gerne inspirere og sprede sig som ringe i vandet, så vi på længere sigt kan løfte hele områder. En stor del af partnerskabets arbejde handler også om at skabe værdikædesamarbejder og videndeling,” tilføjer Mogens Haugaard.

Begge partnerskaber afholder generalforsamling i slutningen af marts, hvor alle aktører i turismen er inviteret til at deltage.

Formanden i Partnerskab for Østersøturisme, Mogens Haugaard (tv.) og formanden i Partnerskab for Vestkystturisme, Erik Buhl (th.) mener, at samarbejdet i partnerskaberne er afgørende for at skabe den nødvendige vækst i kyst- og naturturismen.

Formanden i Partnerskab for Østersøturisme, Mogens Haugaard (tv.) og formanden i Partnerskab for Vestkystturisme, Erik Buhl (th.) mener, at samarbejdet i partnerskaberne er afgørende for at skabe den nødvendige vækst i kyst- og naturturismen.