Outdoor-resortet ’Bewl Water’ i England arbejder målrettet på at tilbyde outdoor-oplevelser, der kan sikre dem en indtjening hele året og give gæsterne den bedst mulige oplevelse. Partnerskab for Østersøturisme har været på studietur i Kent sammen med partnergruppen i Interreg-projektet REACT for at hente inspiration til forretningsmodeller i outdoor-turismen.

I naturskønne omgivelser ligger resortet Bewl Water ved søen af samme navn i Kent i det sydøstlige England. Her kan man finde alt fra MTB-cykelruter og vandreruter til fiskerjoller og turbåde. Resortet har haft et målrettet fokus på at have grønne tal på bundlinjen og kunne opfylde kundernes behov, og derfor tilbyder de et bredt udvalg af outdoor-oplevelser til forskellige målgrupper. Det sikrer blandt andet en indtjening i restauranten og cafeen hele året, der på en god dag har op til 2000 gæster.

”Bewl Water’s flerstrenget forretningsmodel har gjort, at de har kunnet skabe et resort med outdoor-oplevelser som omdrejningspunktet. De har for eksempel besøg af lystfiskere, hvorfor de vedligeholder søen med nye fisk, men det er ikke en overskudsforretning før, lystfiskerne benytter sig af andre faciliteter, for eksempel restauranten. Derudover har de en interessant betalingsmodel for lystsejllads. Bewl Waters sejlafdeling fungerer som et golfmedlemsskab, hvor man køber sig adgang til sejlbåde, i stedet for den traditionelle model herhjemme, hvor man samler bådejere i en forening. På den måde giver man let adgang til sejlads for en række mennesker, der ellers ikke ville komme til at sejle. Den model gør med andre ord, at de får fat i gæster, der ikke er SIT’ere inden for sejlads,” fortæller Christine Jürgensen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Sammen med partnergruppen i Interreg-projektet REACT var Partnerskab for Østersøturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme på studietur i Kent i det sydøstlige England for at hente inspiration til forretningsmodeller i outdoor-turismen. REACT-projektets vision er nemlig at skabe Nordeuropas bedste resort for moderne aktiv, kystturisme.

Bewl Water har skabt et stort outdoor-resort i det sydøstlige England. Partnergruppen i Interreg-projektet REACT besøgte stedet for at hente inspiration til forretningsmodeller i outdoor-turismen.

Bewl Water har skabt et stort outdoor-resort i det sydøstlige England. Partnergruppen i Interreg-projektet REACT besøgte stedet for at hente inspiration til forretningsmodeller i outdoor-turismen.

”Det kan være en udfordring at kommercialisere på outdoor-oplevelser, og derfor er det altid spændende at se, hvordan andre arbejder med at aktiv naturturisme. Vi får nogle meget konkrete ideer til, hvordan vi kan arbejde med det i REACT såvel som andre projekter. Bewl Water er interessant, fordi de er lykkedes med at skabe en flerstrenget forretning med afsæt i naturen og nærheden til hovedstaden. Parametre som vi også i Danmark kan lade os inspirere af. Samtidig var det interessant at høre om, hvordan Bewl Water hele tiden arbejder med optimering af virksomheden til fordel for mere vækst og omsætning,” fortæller Rasmus Friis Sørensen, udviklingskonsulent i Partnerskab for Østersøturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fokus på en flerstrenget forretningsmodel er blandt andet et af de parametre, som rapporten Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme peger på, hvis man skal skabe en sund forretning på outdoor-oplevelser. På den måde kan man nemlig forlænge sæsonen og tiltrække flere gæster.

Læs mere om REACT.

REACT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.