Dansk Kyst- og Naturturisme har ansat to nye medarbejdere i Partnerskab for Østersøturisme. Helle Palmø havde første arbejdsdag den 3. oktober 2016, og Rasmus Friis Sørensen starter den 1. november 2016.

Helle Palmø er ansat som projektleder for to af partnerskabets igangværende projekter, REACT og Sjællands Signaturoplevelser. Hun kommer dermed til at have den daglige styring af de to projekter.

Helle kommer fra en stilling som specialkonsulent i NaturErhvervstyrelsen, hvor hun bl.a. har varetaget projektledelse i sekretariatet for erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, der støtter grønne og økonomisk bæredygtige forsknings- og udviklingsprojekter inden for fødevareerhvervet. Før det har hun varetaget forskellige projekt-, konsulent- og sekretariatsroller i diverse styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet.

Udviklingskonsulent i vikariat

Partnerskabets anden nye medarbejder, Rasmus Friis Sørensen, er ansat som udviklingskonsulent og skal være vikar for Christina Juhlin, der går på barsel i december 2016. Rasmus har første arbejdsdag den 1. november 2016 og kommer til at arbejde tæt sammen med Christina Juhlin frem til hendes barsel.

Rasmus har en kandidat i turisme fra AAU i København fra 2016 og har blandt andet arbejdet som projektkoordinator i Lemvig Kommune, hvor han har medvirket i udviklingsplanlægningen af Geopark Vestjylland samt koordineret udviklingen af natur- og fødevareoplevelser.