Bornholm er et dansk mekka for entusiastiske udøvere inden for blandt andet løb, moutainbike, kajak, klatring og boardsport. Nu vil nyt signaturoplevelsesprojekt styrke og kommercialisere outdoor-turismen på Bornholm.

Bornholms mange outdoor-aktiviteter giver allerede gæster sved på panden, ømme muskler og gode oplevelser på Bornholm. Outdoor-turisme er derfor en central del af Destination Bornholms strategi for at skabe vækst i turismen. Et nyt signaturoplevelsesprojekt under navnet Outdoor Bornholm skal udvikle og understøtte den kommercielle udvikling af outdoor som en reason-to-go for Bornholm.

Destination Bornholm vil i tæt samarbejde med erhvervet skabe kommercielle værdikædesamarbejder. Innovative samarbejder, der er garant for stærke signaturoplevelser, hvor kvalitet, værtsskab og det helt særlige bornholmske outdoor er i højsæde.

”Outdoor Bornholm er et helhedsorientret udviklingsprojekt, der sætter fokus på, at vores gæster får store oplevelser – og at erhvervet udvikler rentable og bæredygtige outdoor-oplevelsesprodukter,” fortæller Pernille Lydolph, direktør for Destination Bornholm.

Outdoor er Bornholms signatur

Signaturoplevelsesprojektet skal understøtte gæsternes oplevelse af god kvalitet i de enkelte outdoor-oplevelser, men også i den kommercielle værdikæde mellem overnatning, outdoor-oplevelser og bespisning.

Fakta om projektet

 • Signaturoplevelsesprojektet Outdoor Bornholm er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskab for Østersøturisme.
 • Projektet starter op den 1. januar 2017 og har en løbetid på 24 måneder, men arbejdet med outdoor forsættes herefter som en del af Destinations Bornholms strategi.
 • Signaturoplevelsesprojektet Outdoor Bornholm forankres hos Strategigruppen: Destination Bornholm, Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Center for Regional- og Turismeforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme og DGI Bornholm.
 • Signaturoplevelsesprojektet arbejder med et større klyngenetværk samt et fokuseret forretningsudviklingsforløb for en mindre gruppe af erhvervet.
 • En del af projektet arbejder med at gøre Outdoor Bornholm salgsbart og tilgængeligt.
 • Budget: 932.100,00 DKK

”Hos Dansk Kyst- og Naturturisme ser vi både nationalt og internationalt, at vores gæster gerne vil aktiveres, engageres og begejstres i deres ferier. Kobler vi det sammen med de nye rejsemønstre og gæsternes stigende fokus på livsstil, sundhed og bevægelse, mener vi, at Destination Bornholm og erhvervet på Bornholm har mulighed for at udvikle kommercielle oplevelsesprodukter, der kan være med til højne gæsternes forbrug i højsæsonen – og tiltrække flere gæster i skuldersæsonen,” fortæller Sarah Lehmann, seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme, og uddyber:

”Bornholm har allerede en stor variation af outdoor-aktiviteter og dygtige udbydere inden for overnatning, bespisning og outdoor-leverandører. Signaturoplevelsesprojektets fokus er, at erhvervet arbejder på tværs i kommercielle værdikæder, så de i fællesskab udvikler stærke signaturoplevelser, som gæster vil komme tilbage til igen og igen. Outdoor er allerede en signatur for Bornholm, og målet er at koble øens andre styrker tæt sammen med outdoor, så gæsten får den helt særlige bornholmske feeling.”

Signaturoplevelsesprojektet Outdoor Bornholm bygger oven på ”Potentialeplan for outdoor-turisme på Bornholm 2015 – 2017”. Projektet benytter sig af viden, metoder og værktøjer fra det igangværende Interreg-projekt REACT, hvor Partnerskab for Østersøturisme står for den arbejdspakke, der handler om forretningsudvikling. Der hentes desuden erfaringer fra Naturturisme I/S og deres forretningsforløb KATAPULT. Outdoor Bornholm er det fjerde signaturoplevelsesprojekt inden for Partnerskab for Østersøturismes Vækstprogram.

Har du spørgsmål til projektet Outdoor Bornholm, kan du kontakte:

 • Pernille Lydolph, direktør i Destination Bornholm, Tlf.: 5693 0369
 • Sarah Lehmann, seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme, Tlf.: 2883 8039

Langsigtede effekter af projektet

 • 14.300 flere overnatninger i relation til outdoor-oplevelser i de 5 år efter projektafslutning.
 • 16 nye jobs i det 5. år efter endt projekt. Tallet omfatter ansatte i hele værdikæden.
 • Øget brandingeffekt af Bornholm Outdoor som signaturoplevelse.
 • 15 innovative virksomheder har introduceret nye produkter i relation til outdoor-markedet.