Sammen med en række museer arbejder VisitVestsjælland med en fælles fortælling om Vestsjællands kultur og natur. Fortællingen skal give et helhedsindtryk af Vestsjællands signaturoplevelse og vil i første omgang udmunde i tre culture trails i sommeren 2017. Herefter vil konceptet blive udviklet yderligere og skaleret i efteråret 2017.

Kulturhistorie og naturskønne områder med plads til fordybelse er kendetegnende for Vestsjælland. Derfor skal kultur og natur være omdrejningspunktet for at en skabe fælles fortælling om Vestsjællands signaturoplevelse.

Indsatsen er en del af projektet Sjællands Signaturoplevelser, der arbejder med signaturoplevelser i områderne Odsherred, Sydsjælland-Møn og Vestsjælland. Målet for projektet er at styrke kvaliteten af gæstens oplevelse af områdets signatur, samt at kommercialisere oplevelserne yderligere, så der kan skabes en højere indtjening til fordel for turismeerhvervet.

I første omgang arbejdes der på at etablere tre culture trails i forbindelse med museerne Trelleborg, Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland op til sommerferien 2017.

Sammen med de tre aktører og co-partnere udvikles efterfølgende et koncept i efteråret 2017, som kan skaleres og inddrage flere kulturelle udbydere i destinationen. Dernæst er det planen, at der gennem projektet skabes en co-branding, som kan løfte besøgstallet på tværs af destinationen gennem trail-samarbejdet.

Den 7. april 2017 afholdte VisitVestsjælland og Partnerskab for Østersøturisme den første workshop, hvor man fik indkredset konceptet, der skal indeholde et nyt fortælleformat i en unik indpakning og have en stærk visuel profil.

Fakta om Sjællands Signaturoplevelser

  • Projektets mål er at styrke kommercielle oplevelser i kystturismen på Sjælland
  • Projektet forventer at skabe en effekt på minimum tre årsværk, et øget forbrug blandt feriehus- og endagsgæsten samt en skærpet produktudvikling for destinationen
  • Projektets samlede økonomiske ramme er 2.972.000 kr.
  • Vækstforum Region Sjælland støtter projektet med 1.100.000 kr.
  • Partnerskab for Østersøturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme er leadpartner i projektet og arbejder sammen med henholdsvis SydkystDanmark, VisitVestsjælland og VisitOdsherred, Geopark Odsherred om at udvikle hver deres signaturoplevelse
  • Læs mere om Sjællands Signaturoplevelser

Er du interesseret i at høre mere om projektet, kan du kontakte:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn