Partnerskab for Østersøturisme lancerer en manual med værktøjer og cases til at udvikle kommercielle, aktive oplevelser. Manualen blev præsenteret på en todages workshop i slutningen af september og er en del af Interreg-projektet REACT.

Interreg-projektet REACT vil gøre det vestlige østersøområde til Nordens bedste resort for moderne, aktiv kystferie. Det kræver flere markedsorienterede, aktive naturoplevelser, der bevæger og skaber minder for livet. Oplevelser, der får turisterne til at komme på surfboardet, trampe i pedalerne, og oplevelser, der viser turisterne, at strand er andet en solbadning og sandslotte.

Partnerskab for Østersøturisme har sammen med ORANGE Elevator udarbejdet en manual med værktøjer, metoder og cases, der skal inspirere partnerne i REACT til at udvikle attraktive produkter og services i tæt samarbejde med erhvervet. På en todages workshop arbejdede projektpartnerne med manualens værktøjer, og hvordan de bedst kan understøtte den enkelte erhvervsaktør i udviklingen.

Workshoppen, der blev afholdt hos tyske projektpartnere i Hohwacht, gav projektpartnerne værktøjer til at udvikle attraktive, markedsorienterede produkter og services i tæt samarbejde med erhvervsaktørerne.

Workshoppen, der blev afholdt hos tyske projektpartnere i Hohwacht, gav projektpartnerne værktøjer til at udvikle attraktive, markedsorienterede produkter og services i tæt samarbejde med erhvervsaktørerne.

”Vi har fået nogle meget konkrete værktøjer til at arbejde med turismeudvikling fx til at lave værdikædesamarbejder. Det behøver ikke være langhåret, det kan også blot dreje sig om at sætte to aktører med forskellige produkter sammen for at skabe et nyt produkt. Nu er det op til os projektpartnere at føre det ud i livet, og der kan vi bruge manualen til at følge op på de værktøjer, der blev introduceret på workshoppen,” siger Karsten Justesen, Direktør i Destination Sønderjylland.

Manualen er dog også henvendt til andre end projektlederne i REACT, og Partnerskab for Østersøturisme håber, at mange kan få glæde af de gode værktøjer.

”Vi ønsker, at manualen giver inspiration til de projektledere, der gerne vil understøtte deres lokale erhvervsaktører i målet om at få flere kunder og tjene flere penge. Både de danske og tyske partnere har taget rigtig godt imod manualen, hvilket vi er meget glade for,” siger Sarah Lehmann, seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme.

Download manualen SIT-turisme og værdikæder: værktøjer og cases til udvikling.

Attraktive oplevelsesprodukter udvikles i samarbejder

Sammen med i alt tre workshops er manualen en del af arbejdspakke fire ud af fem i REACT, der handler om forretnings- og produktudvikling. Som en del af arbejdspakken kører partnerne i projektet individuelle forretnings- og produktudviklingsforløb for erhvervsaktører i deres respektive geografiske områder. Partnernes individuelle forløb skal være med til at styrke samarbejdet mellem turismeudviklingsorganisationen og erhvervsaktøren – samt samarbejdet erhvervsaktørerne imellem.

Forløbene tager blandt andet udgangspunkt i de værktøjer, som bliver præsenteret i manualen, men er tilpasset individuelle fokusområder. Leadpartner Naturturisme I/S har allerede afholdt første session i deres forløb, KATAPULT, hvor de har fokus på at udvikle attraktive oplevelsesprodukter inden for cykling, vandring og lystfiskeri.

”På vores første session var hovedtemaet værdikæder og netværk, hvor vi især havde fokus på at ryste aktørerne sammen. Vi kom dog også omkring bundtning og samarbejder i den forbindelse, SIT (Special Interest Tourism), tidsstrukturering med mere. Aktørerne fik allerede på dagen flere ideer til, hvad de kunne samarbejde om, og vi har generelt fået mange positive tilbagemeldinger,” fortæller Nina Brandt Jacobsen, projektleder i Naturturisme I/S.

De medvirkende erhvervsaktører i forløbet KATAPULT er udvalgt på baggrund af deres motivation samt evne og vilje til at løfte sig selv og Østersøområdet.

Fakta om REACT

  • REACT er et projekt, der skal udvikle styrkepositioner i det vestlige østersøområde inden for aktiv turisme gennem et samarbejde mellem danske og tyske partnere.
  • Projektet havde opstart 1. januar 2016 og har en projektperiode på tre år.
  • Naturturisme I/S er leadpartner på projektet, og partnerne tæller derudover fem danske partnere herunder Partnerskab for Østersøturisme og seks tyske partnere.
  • Den Europæiske Union står bag programmet Interreg, der støtter op om og fremmer samarbejder på tværs af landegrænser i Europa. REACT hører under programmet Interreg5a.
  • Partnerskab for Østersøturisme deltager med Destination Odsherred, Visit Vestsjælland og SydkystDanmark som geografiske repræsentanter, der skal arbejde direkte med erhvervet.
  • Partnerskab for Østersøturisme har ansvaret for arbejdspakke fire ud af fem, der har overskriften ”Forretningsudvikling af virksomheder og aktører”.