Partnerskab for Østersøturisme inviterer til generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00 på Hotel Nyborg Strand.

Året 2018 er i fuld gang, og derfor inviterer Partnerskab for Østersøturisme til generalforsamling i foreningen torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00 på Hotel Nyborg Strand. Alle interesserede er velkomne, og partnerskabet byder på frokost i forlængelse af generalforsamlingen.

Praktisk information

Tid: Torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. marts 2018

Tilmeld dig her

Dagsorden ifølge vedtægter

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Godkendelse af foreningens handlingsplan
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. 

Forslag og eventuelle spørgsmål rettes til:

Rasmus Friis -  SH.JPG

Rasmus Friis Sørensen

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

+45 9397 5117

Find Rasmus på LinkedIn