Den 12. august 2016 mødtes destinationschefer på Dyrehøj Vingaard for at udvikle kriterier for, hvornår man kan kalde en attraktion eller et produkt for en signaturoplevelse. Dermed er man startet på et udviklingsredskab for projekter i Vækstprogram for Østersøturisme.

Partnerskab for Østersøturisme afholdt den 12. august 2016 et diskussionsmøde på Dyrehøj Vingaard, hvor destinationschefer var indbudt til at diskutere og udvikle kriterier for en signaturoplevelse. Kriterierne vil blandt andet være et vigtigt redskab i arbejdet med projektet ”Sjællands Signaturoplevelser” og andre kommende signaturoplevelsesprojekter fremover. Dagen bød også på en rundvisning i vinmarkerne og fortællingen om en hastigt voksende dansk vinproducent.

Diskussionerne fra mødet er blevet til et samlet kriterieoplæg, som blev præsenteret for partnerskabets bestyrelse i sidste uge. Inden kriterierne er klar til at indgå i arbejdet med at skabe kommende signaturoplevelsesprojekter, skal de igennem en sidste tilpasning. Kriteriernes endelige form bliver et udviklingsredskab, som destinationerne kan bruge til at gå i dialog med Partnerskabet om at udvikle projekter inden for rammerne af Vækstprogram for Østersøturisme.

Det overordnede output kan sammenfattes under overskrifterne nedenfor.

Signaturoplevelsens sammenhæng med destinationens strategi

Det er vigtigt, at signaturoplevelsen tager naturligt afsæt i destinationens eksisterende strategier. Men da strategierne ikke altid når fra skrivebordet og ud til alle aktører, er det også en vigtig opgave, at arbejdet med signaturoplevelsen kan være med til at skabe kendskab til og forankring af destinationens strategi.

Værdikæden og udvælgelsen af aktører

Det skal være et krav, at de etablerede samarbejder i projektet skal række ud over projektets levetid. Det skal sikre, at man arbejder med de rette aktører, men det skal også sikre, at signaturoplevelsen opretholder sin værdi. Kriterierne skal derfor give destinationerne nogle redskaber til at kunne foretage stærke valg og fravalg.

Kvaliteten af oplevelsen

Da kvalitet kan gennemsyre gæstens samlede ferieoplevelse, er det desuden vigtigt, at hver enkelt aktør tager del i den samlede fortælling om signaturoplevelsen. Det kræver, at den kommercielle værdi af at indgå i signaturoplevelserne står klart for hver enkelt aktør. Signaturoplevelsens overordnede formål er at styrke den enkelte destinations profil og de deltagende aktørers bundlinje. Aktørerne skal derfor være klar til at arbejde for én samlet kerneoplevelse på trods af, at den har mange forskellige ejere.

Figuren illustrerer, hvordan Partnerskab for Østersøturisme tænker signaturoplevelser i forhold til destinationsudvikling. Her ses det, hvordan erhverv og destination udvikler stærke oplevelser, produkter og services i kerneværdikæden – med udgangspunkt i signaturen. Figuren er under udvikling.

Figuren illustrerer, hvordan Partnerskab for Østersøturisme tænker signaturoplevelser i forhold til destinationsudvikling. Her ses det, hvordan erhverv og destination udvikler stærke oplevelser, produkter og services i kerneværdikæden – med udgangspunkt i signaturen. Figuren er under udvikling.