Første fase i projektet ’Signaturoplevelse Outdoor Bornholm’ har kortlagt udfordringerne for outdoor-turismevirksomhederne på Bornholm. Kortlægningen viser, at der skal fokuseres på forretningsudvikling, værdikædesamarbejder og synlighed for at styrke og kommercialisere outdoor-turismen.

Outdoor-turisme har et stort vækstpotentiale på Bornholm takket være øens unikke natur og en bred vifte af tilbud inden for det aktive liv i naturen. Men hvis potentialet skal indfries, kræver det et skarpt fokus på forretningsudvikling, værdikædesamarbejder og synliggørelse af produkterne.

Det viser en kortlægning af 24 outdoor-turismevirksomheder på Bornholm. Kortlægningen er første faste i projektet ’Signaturoplevelse Outdoor Bornholm’, der skal styrke den kommercielle udvikling af outdoor-turismen på klippeøen. Første fase danner grundlag for det videre udviklingsarbejde i projektet, der ledes af Destination Bornholm med Partnerskab for Østersøturisme som faglig og udviklingsmæssig sparringspartner.

Outdoor-turismen på Bornholm skal styrkes med forretnings- og produktudvikling, værdikædesamarbejder samt synlighed.

Outdoor-turismen på Bornholm skal styrkes med forretnings- og produktudvikling, værdikædesamarbejder samt synlighed.

”Mange af aktørerne har startet virksomhed ud fra deres kærlighed til outdoor, og derfor er fagligheden meget høj. Men de har haft mindre fokus på at etablere en rentabel forretning, og her skal vi løfte dem, så de kan få en større volumen, øge indtjeningen og i bedste fald gå fra at være deltidsaktører til at kunne leve af det,” fortæller Peter Juhl, projektleder på ’Signaturoplevelse Outdoor Bornholm’ og temakoordinator i Destination Bornholm.

I alt deltager 24 virksomheder i signaturprojektet. De fleste er udbydere af outdoor-oplevelser inden for dykning, MTB, kajak, surf, klatring eller vandring. Andre er udbydere af overnatning – typisk til outdoor-turister – og her er det både campingpladser, pensionater og hoteller.

Outdoor som signaturoplevelse

Udover at styrke udviklingen i den enkelte aktørs forretning vil projektet arbejde med værdikædesamarbejde blandt aktørerne samt udviklingen af flere, nye produkter og synliggørelsen af disse.

”Det handler om at få aktørerne til at arbejde i netværk, så de bedre kan guide gæsterne videre i værdikæden. Et overnatningssted kan med fordel guide turisten til outdoor-oplevelser i nærområdet, og det kan måske betyde, at gæsten tager en overnatning mere. Den tankegang skal vi ligeledes arbejde med, når vi udvikler på produkterne – hvilke produkter kan aktørerne med fordel tilbyde gæsterne i forhold til de øvrige aktører – og hvilke produkter kan vi eventuelt tilbyde i et samarbejde? Dernæst skal vi sørge for, at produkterne er synlige for gæsterne,” siger Peter Juhl.

Sammenhængen mellem overnatning, bespisning og outdoor-oplevelser skal styrke fortællingen omkring Bornholm som outdoor-destination. Det skal danne grundlaget for, at outdoor som signaturoplevelse kan blive reason-to-go for gæsterne på Bornholm.

Fakta om 'Signaturoplevelse Outdoor Bornholm'

 • ’Signaturoplevelse Outdoor Bornholm’ startede op den 1. januar 2017 og afsluttes december 2018, men arbejdet med outdoor fortsætter som en del af Destination Bornholms strategi
 • Signaturprojektet er ledet af Destination Bornholm ved Peter Juhl, der har seniorkonsulent i Partnerskab for Østersøturisme Sarah Lehmann, som faglig og udviklingsmæssig sparringspartner.
 • Signaturprojektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Destination Bornholm og Partnerskab for Østersøturisme
 • Signaturprojektet har tilknyttet en strategigruppe bestående af Destination Bornholm, Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Center for Regional- og Turismeforskning, DGI Bornholm, Bornholm Tours og Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Projektets budget er 932.100 DKK
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Employees_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\MacroPartials\Employees.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20