I forbindelse med Interreg-projektet REACT har Destination Sønderjylland arbejdet målrettet med værdikædeudvikling for at løfte cykelturismen. Det har resulteret i en række nye Bed+Bike-certificeringer og et cykelnetværkskoncept under navnet Bike Family.

Fra den dansk-tyske grænse, henover øerne i det Sydfynske Øhav, Lolland-Falster og Møn, langs kysten på Sydsjælland og Sydfyn, over Lillebælt og tilbage til Padborg strækker sig en 800 km lang cykelrute kaldet cykelrute N8 eller mere mundret Østersøruten. Den nationale cykelrute giver cykelturister en god mulighed for at komme rundt i Syddanmark. De færreste tager dog turen – eller halvdelen af den – i én omgang, og derfor giver det rigtig god mening for overnatningssteder tæt på ruten at kunne servicere cykelturister, så det bliver nemt og bekvemt for dem at overnatte på deres færd.

I Destination Sønderjylland har de i forbindelse med deltagelse i Interreg-projektet REACT arbejdet målrettet med at få en række sønderjyske overnatningssteder Bed+Bike-certificeret. Udover at certificeringen blåstempler overnatningsstederne til at være cykelvenlige, styrker den værdikæden og giver markedsføringsfordele nationalt og hos de vigtigste nærmarkeder.

Destination Sønderjylland vil løfte cykelturismen og har derfor fået en række overnatningsteder Bed+Bike-certificeret og skabt konceptet Bike Family. Foto: Destination Sønderjylland

Destination Sønderjylland vil løfte cykelturismen og har derfor fået en række overnatningsteder Bed+Bike-certificeret og skabt konceptet Bike Family. Foto: Destination Sønderjylland

”Vi oplever en øget efterspørgsel efter aktive kystferieprodukter og med etableringen af den nye N8 cykelrute, der løber igennem tre af vores kommuner, var det helt naturligt for os at arbejde målrettet med at opkvalificere vores overnatningsprodukt, så det kunne imødekomme det, som moderne cykelturister efterspørger. Samtidig vil vi gerne styrke markedsføringssamarbejdet med vores aktører, og derfor udviklede vi vores cykelnetværkskoncept Destination Sønderjyllands Bike Family,” siger Karsten Justesen, direktør for Destination Sønderjylland.

Til arbejdet havde Destination Sønderjylland brugt værktøjer fra REACT-projektets forløb om forretnings- og værdikædeudvikling og den efterfølgende manual om SIT-turisme og værdikæder. Manualen indeholder en række værktøjer, metoder og cases, der skal understøtte arbejdet med at udvikle kommercielle, aktive oplevelser i tæt samspil med erhvervet.

Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystturisme

REACT er et ambitiøst dansk-tysk projekt, der er i perioden 2015 til 2018 vil udvikle den vestlige Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystturisme.

Målet er at få udviklet attraktive og aktive oplevelser, der kan skabe indtjening hos erhvervsaktørerne i lokalområdet. Det kan være oplevelser, der får turisterne til at hoppe på surfboardet eller trampe i pedalerne; oplevelser, der kan vise turisterne, at en strand kan bruges til mere end solbadning og sandslotte.

Projektet danner grundlag for et samarbejde, hvor der er fokus på at udvikle et tværnationalt resort med aktive kystoplevelser. Her tager projektet udgangspunkt i områdets nuværende styrkepositioner og vil forstærke og udvikle dem.

I fællesskab vil partnerne i projektet desuden styrke kvaliteten af turismeproduktet gennem videndeling, synergi i markedsføringen og udvidelse af kundegrundlaget. På den måde vil projektet sikre større gennemslagskraft på markedet for aktiv turisme.

REACT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Employees_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\MacroPartials\Employees.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20